תקנון

1. מבוא

1.1. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.

1.2. MotolAudio (להלן: "בעלי האתר"), המפעילים את אתר www.motolaudio.com (להלן: "האתר") מכבדים את פרטיותו של הגולש או
המשתמש בשירותי האתר (להלן: "הגולש"). מאחר וכך החליטו בעלי האתר לפרסם את מדיניותם ביחס להגנת הפרטיות באתר והם מתחייבים
כלפי הגולש לקיים מדיניות זו.

1.3. מטרת המדיניות להסביר לך, הגולש, מהם נוהגי שם בעלי האתר ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וכיצד משתמשים בעלי האתר במידע הנמסר
להם על ידי הגולש או הנאסף על ידיהם במסגרת שימוש הגולש באתר.

1.4. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, אולם כל שינוי יחול אך ורק על שירותים שנרכשו לאחר השינוי.

1.5. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן , גם לנשים

2. כללי

2.1. האתר הוא חנות וירטואלית בו מוצגים מוצרים ואו שירותים מסוג אביזרי רכב. באתר יוצגו גם כתבות , תוכן , מידע , פרסום כללי ושירותים שונים.
רשאים להשתתף בני 18 ומעלה ,בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעל כתובת מגורים בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי
תקף בישראל.

2.2. הגלישה בחנות האתר/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו , מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון , לפיכך
אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.

2.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע ממך את ההשתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול
דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש כמפורט בכל אחד מן המקרים להלן:

2.3.1. אם מסרת במתכוון פרטים שגויים.

2.3.2. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ובכלל זה
לקוחות החברה ו/או והמוכרים ו/או כל צד ג' מטעמם.

2.3.3. אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי,לרבות זיהוי פעילות פלילית
בכרטיס אשר זוהתה בטרם השימוש ע"י החברה.

2.3.4. כל מקרה אחר שיש בו כדי למנוע ממך בצוע פעולה באתר ע"פ כל דין.

3. רישום לשירותים

3.1. ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, בעלי האתר יבקשו ממך רק את המידע
הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

3.2. החברה מתחייבת לפעול כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי הסכם זה.

4. דיוור ישיר

4.1. בעלי האתר מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותי האתר וכן מידע שיווקי ופרסומי.

4.2. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

4.3. בעלי האתר לא ימסרו את פרטיך למפרסמים, אף שהם רשאים להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר
ובלבד שמידע זה לא יזהה אותך אישית.

5. תשלום

5.1. המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה כוללים מע"מ על-פי דין.

5.2. ניתן לבצע קנייה בכרטיס אשראי בתשלומים שווים ללא ריבית לפי התנאים אשר רשומים ליד כל מוצר ומוצר.
במקרה ועל חלק מהעסקאות יחולו פערים ו/או הפרשי ריבית- יצויין הדבר במעמד חיוב הכרטיס.

5.3. הזמנה דרך האתר: ניתן להזמין מוצרים דרך האתר ולקבל אותם עם שליח עד הבית או לחילופין( באיסוף עצמי בתיאום עם החנות).

5.4. הזמנה בפקס : ניתן להזמין מוצרים דרך הפקס (יש להתקשר לשרות הלקוחות ולבקש טופס הזמנת מוצר בפקס).

5.5. הזמנה דרך החנות : ניתן להזמין את המוצרים דרך החנות ולקבל אותם ע"י שליח עד הבית (במידה ויש עלות משלוח –
הלקוח ישלם עבור המשלוח או באיסוף עצמי בתיאום מראש.

6. תנאי משלוח ואספקה

6.1. ניתן לבצע שליחות למוצרים אשר נקנים באתר השליחות מתבצעת ע"י דואר ישראל או חברת השליחויות HFD או שליח של חברתנו בכל הארץ.

6.2. זמן האספקה לו אנו מתחייבים הינו עד 14 ימי עסקים, מרגע קבלת אישור מחברת האשראי (לא כולל ימי שישי וערב חג)

6.3. השליחות תתבצע אך ורק לבית הלקוח רק לכתובת הפרטית של הלקוח
השליח לא ימסור חבילה ללקוח במקומות אחרים חוץ מכתובתו הפרטית וגם לא במקומות עבודה, חדרי מדרגות ,ברחוב עצמו וכו.

6.4. בעת קבלת החבילה חייב הלקוח להיות נוכח ולהציג תעודה מזהה ואם השליח מבקש גם את כרטיס האשראי איתו נעשתה הקנייה.

6.5. לפני קבלת המוצר הלקוח יקבל טלפון מחברת השליחויות בשביל תאום שליחות לזמן אשר מתאים ללקוח.

6.6. השליח יחתים את הלקוח על טופס קבלת המשלוח . (במידה והלקוח יסרב לחתום על הטופס ,המוצר לא יסופק!!!).

6.7. "דמי טיפול ומשלוח" אינם חובה ניתן להוריד את דמי תשלום אלה בתנאי של איסוף עצמי.
רק מבצע הקנייה יוכל לאסוף את המוצר בצירוף תעודה מזהה וכרטיס האשראי איתו ביצע את הקנייה!

7. מדיניות ביטולים והחזרה

7.1. MotolAudio תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:

7.2. ביטול הזמנה במכירה כלשהי יעשה באמצעות פניה דרך כפתור שירות הלקוחות ויכלול את פרטי המציע כולל ת.ז. ואת פרטי ההזמנה.

7.3. בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב עד שבועיים ממועד קבלת
השובר בפועל או מקבלת מסמך הגילוי ( המאוחר מבינהם), ולגבי שירות – בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות
2 ימי עבודה קודם למועד בו השירות אמור להינתן ובמקרה של הזמנת שרותי הארחה, חופש או בילוי, עד שבעה ימי עבודה קודם למועד שנקבע
למתן השירות.

7.4. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך, המוצר יוחזר על חשבון הצרכן, חשוב לציין,
כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח מהחנות לחברת השילוח.
דמי הביטול עשויים להיגבות על ידי החברה.

7.5. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה-לא ייגבו דמי ביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה.

7.6. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית. לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה משמעותית בערך המוצר.

.

7.7. ביטול שלא עקב פגם

7.8. הביטול ייעשה עד 14 ימים מקבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית.
בצירוף אסמכתא לתשלום מאת חברת אלכסנדר ובניו בע"מ.
לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה משמעותית בערך המוצר. דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך, המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.

7.9. צרכן זכאי להודיע על ביטול עסקה תוך 14 ימים מקבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם. הודעה על הביטול תימסר בדואר/דוא"ל/פקס.

7.10. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך, המוצר יוחזר על חשבון הצרכן. המוצר יוחזר,
ככל שהדבר אפשרי או סביר, באריזתו המקורית, לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל הרעה משמעותית בערך המוצר.
ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לשרות הלקוחות של MotolAudio.

7.11. במקרה של תקלה, אנו אחראים למענה פתרון ושרות , אם יוכח כי המוצר פגום , המוצר יוחלף(החלפה תתבצע על חשבון החברה
וזאת בכפוף לפרקי הזמן אשר יבואן המוצר מספק את המוצר לחברה,יש לציין כי לכל יבואן פרקי זמן שונים לאספקת המוצר) או שהעסקה
תבוטל ומלוא כספו של הצרכן יושב לו, החזרת המוצר אל החברה תעשה על חשבונה".
במידה והמוצר נשלח, יחויב הלקוח להחזיר את המוצר לחברת MotolAudio ורק לאחר קבלת המוצר חדש יקבל הלקוח זיכוי…

.17.12 מידע זה אינו מהווה המלצה של MotolAudio לרכישת מוצר זה , ואחריות המידע מוטלת על היצרנים / יבואנים בלבד .

8. פרסומות של צדדים שלישיים

8.1. פרסומות למוצרי או שירותי צד ג' מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף ולהרגלי הגולש.

8.2. יתכן ושירות זה נעזר בקבצי Cookie המוצבים במחשבך בכדי לנהל ולהתאים את מערך הפרסומות. מובהר כי שימוש זה נעשה בכפוף
למדיניות הפרטיות של שירות הפרסום ואינו כפוף למדיניות הפרטיות של האתר.

9. אבטחת מידע

בעלי האתר נוקטים באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, אך אף שאמצעים אלו מצמצמים את הסיכון לחדירה לא מורשית, הם אינם יכולים להבטיח
בצורה מוחלטת את אי חשיפת המידע כתוצאה מחדירה לא מורשית לשירותי האתר.

10. זכות לעיין במידע

10.1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע לגביו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון,
שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו.

10.2. פנייה כזאת יש להפנות באמצעות הדוא"ל לכתובת הדוא"ל service@motolaudio.com

10.3. בנוסף, אם המידע שבמאגרי בעלי האתר משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981
לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

11. הגבלת אחריות:

11.1. המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות המוכרים, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים,
תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב.

11.2. החברה מתחייבת לעשות כל שביכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע,
יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.

11.3. אם תתגלה פעולה ו/או תקלה כלשהי בפעילות האתר, יש להודיע על כך לחברה, כדי שזו תוכל לתקנן.

11.4. החברה לא תישא במישרין או בעקיפין, במפורש או מכללא, באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה
טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה.

11.5. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

11.6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם עקב שימוש באתר.

12. בעלות ושמירה על זכויות

12.1. האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, מותגים, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול,
אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או
להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר,
כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. החברה מתירה למשתמש "להוריד" (download) נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי
בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט
ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.

13. הצהרת פרטיות (חיסיון פרטי לקוח)

13.1. כדי לרכוש מוצר או להשתתף במכירה יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית, אשר תלווה אותך בכל הרכישות ו/או השימוש באתר.

13.2. המחויבות שלנו להגנת הפרטיות הינה בכפוף לכל הפעולות הנדרשות כחוק ולא מעבר להן.

הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות
העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.
כדי לוודא מודעות המבקרים באתר, מופיע מידע זה הן בדף הבית של האתר והן בכל נקודה שבה נדרשים פרטי מידע אישיים.

13.3. המידע שאנו אוספים בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין מוצר או שירות, להזמין מידע וכו', נדרש מידע כמפורט:

שם, ת.ז., כתובת, דוא"ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי וכו'. 13.4. מה אנחנו עושים עם המידע במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר,
שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו').

המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי).מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה
משמש למטרה זו בלבד במקרה ששלחת לנו דוא"ל נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת,
וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.
אם אתה מעוניין לקבל מידע נוסף אתה מוזמן לידע אותנו בדבר רצונך זה ונפעל בהתאם. בכל מקרה לא נעשה שימוש בפרטים שלך לצורך
זה אלא אם בקשת זאת מפורשות. מצורף טופס בקשת מידע לכתובת הדוא"ל שלך בעניין מבצעים.

במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסויים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות
המסחרית שלנו ואת שירותינו, כשמידע לא שמי זה מועבר גם לגורמים אחרים, בהם המפרסמים אצלנו. לדוגמא: מספר המבקרים באתר,
מספר הנשים הנרשמות לשאלון מסויים באתר, וכו', אך לא כל פרט מידע המזהה אישית את המבקר באתר.

כמובן שאיננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק, אלא לביצוע התשלום,
ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה.

13.3. אנו מחוייבים לא להעביר את פרטי הלקוח לצד ג' .

13.5. המחויבות שלנו לאבטחת מידע

אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו. אנו שומרים על המידע מעודכן, ומוודאים שימוש נכון בנתונים. יישמנו הליכים פיזיים,
טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר.
יתרה מזאת אין אנו מאפשרים את האופציה של רישום פרטי האשראי במערכת האתר,
נציג מטעם החברה יוצר קשר עם הלקוח להשלמת פרטי החיוב דרך הטלפון.

13.6. הגנה מיוחדת על ילדים מתחת לגיל 18

איננו אוספים מידע לגבי מי שידוע לנו שהינו מתחת לגיל 18, אלא באישור הורה.

14. סמכות שיפוט:

14.1. הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות שיפוט לדון בכל מקרה של מחלוקת – תהיה נתונה לבית המשפט בקריות .

14.2. על חוזה זה יחולו הוראות חוק חוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970.

14.3. מבלי לגרוע מכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין, החברה תהיה רשאית להפסיק באופן מידי, חד צדדי
וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדה כל סעדים.

צוות האתר מאחל לכם קנייה נעימה , נשמח לקבל תגובות או הערות.